Jeg snakkede engang med en direktør for en stor fynsk virksomhed. Vi talte om værdien og ikke-værdien ved at opnå synlighed i medierne. Direktøren hældte mest til det sidste. For nu at sige det meget mildt.

Faktisk havde direktøren i virksomheden taget initiativ til en manual til samtlige medarbejdere som lød: Når journalisten ringer. I hovedtræk gik den ud på at låse arkivskabene, søge dækning under skrivebordene og føre ledelsen ned i et beskyttelsesrum, der både kunne modstå morterangreb og sultne nyhedshunde. Overdrivelse fremmer som bekendt sjældent forståelsen, men ét var sikkert: Manualen havde til formål at skærme mod pressen – virksomheden ville IKKE i spalterne, hvis det på nogen måde kunne undgås.

En strategi – trods alt

Jeg kan huske, at jeg dengang syntes, at direktørens tilgang til medierne var både hysterisk og overdramatisk. Men som tiden er gået, er min respekt for virksomhedens manual vokset. Slet og ret fordi beslutningen om ikke at ville i medierne trods alt vidner om en stillingtagen – ja, det er lige før, man kan tale om en strategi, og det er mere end rigtig mange andre virksomheder kan præstere.

Alt for mange virksomheder har ganske enkelt ingen holdning til medierne. Hverken til de risici, der er forbundet med at komme i medierne – skønt jeg efter mere end 10 år som presserådgiver endnu har til gode at opleve, at en veltilrettelagt pressehenvendelse fører til en dårlig historie – eller til de muligheder, der er forbundet med at blive synlig i medierne.

Virksomhederne har simpelthen ikke haft den interne drøftelse, der kan skrælles ind til følgende: Har vi noget at gøre i medierne, eller lever vi bedst efter devisen: “den der lever stille lever godt”.

Snyder du dig selv?

Jeg kan ikke give dig et svar på, hvad der er det rigtige at gøre – i hvert fald ikke før jeg kender dig og din virksomhed. I sidste ende er det dig, der skal træffe valget, og det skal du gøre på et kvalificeret grundlag.

Hvis du siger nej tak til synlighed i medierne, fordi du lider af den tvangsforestilling, at samtlige journalister er manipulerende løgnere, som kun er på jagt efter den dårlige historie – ja, så er der en god sandsynlighed for, at du snyder dig selv.

Hvis du tænker, at du vil i medierne, fordi du derved kan få masser af gratis reklame – ja, så er der også en god sandsynlighed, for at du snyder dig selv, for så er der noget, som tyder på, at du ikke helt ved, hvad der fanger journalisten.

Find ud af, hvad du vælger til eller vælger fra, inden du vælger. Hvis du har brug for sparring til dén snak, så skal du vide, at jeg ikke gemmer mig væk, når du ringer: 2219 8945