For nogle måneder siden fik jeg en henvendelse, som med det samme fik mig til at ranke ryggen. Fyns største fodboldklub, Odense Boldklub, inviterede mig til et arrangement den første weekend i 2018 for alle klubbens unge akademispillere og deres forældre. Et arrangement, som havde til formål at give de unge spillere og deres forældre en fornemmelse af, hvad OB i grunden er for en størrelse, og hvilke værdier klubben hviler på.

Når jeg blev spurgt, så skyldtes det ikke mine næsten overnaturlige evner med kuglen i fordums tider, men derimod at jeg tilbage i 2011 sammen med Thorsten udgav en bog med titlen De Stribede fra Fyn – Historien om Odense Boldklub. En bog, som blev revet væk på fem uger. 3.000 eksemplarer blev sendt over skrankerne ude hos de fynske boghandlere, og populariteten skyldtes først og fremmest, at historien om OB viste sig at være hamrende god. En klubhistorie fyldt med fodboldpersonligheder – kendere af spillet vil nikke anerkendende til navne som Richard Møller Nielsen, Lars Høgh og Thomas Helveg – og hvor nogle særlige stribede dyder har gjort sig gældende gennem årtier: Et fysisk kraftudtryk på banen kombineret med et stærkt kollektiv og en god portion ydmyghed.

 

Famlen efter profil

I disse år er OB i sportslig krise, og min holdning er, at det blandt andet skyldes, at klubben i for høj grad har bevæget sig væk fra nogle af de dyder, den tidligere har været kendt for. Og en af mine pointer er samtidig, at når fans ikke længere synes, at de kan genkende deres klub på andet end klublogoet og farverne på trøjen, så har man et problem.

Alt dette snakkede jeg løs om i selskab med de tidligere klublegender Thomas Helveg, Lars Jacobsen og Kim Ziegler, men jeg kunne sådan set lige så godt have talt om en hvilken som helst anden virksomhed, som famler efter sin profil uden at skele til historien.

Det sker nemlig ret ofte, at virksomheder glemmer at kigge bagud, når de udstikker en ny retning for fremtiden. For nylig overværede jeg således i et erhvervsnetværk, som jeg sidder i, en foredragsholder, som fortalte om den særlige kultur, der eksisterede i hendes virksomhed. Ikke én eneste gang blev historien nævnt. Jeg undrede mig over det og spurgte ind til det, men det var tydeligt, at det slet ikke var i fokus, når der i denne virksomhed blev talt om kultur og værdier. Jeg forstår det ikke.

Født af en tanke

Uden historie er din virksomhedsprofil for mig at se tæt på ligegyldig. Hvorfor? Fordi enhver virksomhed oprindelig er født ud af en tanke eller et behov, og fordi der er folk, der gennem tiden har udviklet måder at gøre tingene på, som virksomheden hviler på i dag. Hvis ikke man er forankret i det, hvad og hvem er man så?

Det er bare ikke altid, at man ude i virksomhederne er klar over historiens betydning, hvorimod man fylder ringbindene med – ja, undskyld jeg siger det – tomme kalorier med navne som ’forandringsparathed’, ’disruption’ eller den efterhånden bedagede traver ’innovation’. Men du skulle bare vide hvilket guld, der gemmer sig i arvesølvet i form af virksomhedens scrapbøger og arkiver.

Fik jeg i øvrigt sagt, at vi i Asbjørn & Borberg netop er gået i gang med at skrive en bog for en stor dansk virksomhed, der ønsker at blive klogere på fremtiden gennem fortiden?

Er du nysgerrig på, hvordan vi griber sådan et arbejde an, så book et historisk møde på: t 2219 8945